Container

Torken kan dels vara en konventionell varmvatten tork alternativt en kondensationstork med värmeväxlare. Denna tork är väldigt lämplig både för småskaliga sågverk som för snickerier som vill torka ner sitt virke ytterligare.  Torken kan antingen förses med vagns inmatning som på bilden nedan alternativt med öppningsbara dörrar efter långsidan. 

Torken kan antingen levereras komplett  med container alternativt enbart själva torkutrustingen som sedan monteras i lämplig tork ”byggnad”.  Vad som är lämplig torkbyggnad är bara fantasin som begränsar, ett alternativ är ett gammalt lastbils kåp till exempel till en kylbil.