ICD

ICD torkarna karakteriseras av att uppvärmningen sker  via  antingen hetvatten eller ånga.

Värme elementen är alltid utförda i rostfritt stål  precis som alla övriga rör och beslag i torken. 

Batteriytan anpassas efter torkens storlek och erforderligt värme behov. Batterierna utförs i moduler och är sammankopplade med flänsar till matarledningen.