Kanaltork

Incomacs har från början enbart arbetat med kammartorkar men har nu tagit fram ett system även för kanaltorkning. I och med den tidigare erfarenheten med vagnmatade kammartorkar har steget varit naturligt att nu även ta fram en kanaltork. 

Torken är speciellt lämplig för höga produktionsvolymer  av framförallt bräder och utvecklad för högsta kapacitet och jämn utgångsfuktkvot.