Produkter

Virkestorkar för såväl lövträ och barrträ

Incomac har virkestorkar anpassade för såväl lövträ torkning som torkning av barrträ. Vi levererar skräddarsydda lösningar för era behov av torkning vare sig det gäller värmebehandling av emballage virke, torkning av ädellöv faner för golv tillverkning eller reguljär torkning av furu eller gran.

Vi utför även ombyggnader av befintliga torkar, dels våra egna torkar men även torkar av andra fabrikat. Exempel på arbete kan vara byte av värmebatteri, fläktar, torkportar eller styrsystem till virkestorkarna. Genom åren har vi enskilt eller som huvudman i samarbete med andra utfört en mängd exempel på detta.

Kammartorkar

Skriv någon kortfattat information här om Kammartorkar. Inte för mycket, men så att det blir 2-4 rader av text under bilden.

Läs Mer

Övriga Torkar

Skriv någon kortfattat information här om Övriga torkar. Inte för mycket, men så att det blir 2-4 rader av text under bilden.

Läs Mer