Styrsystem

Torkarna kan levereras med två olika styrsystem antingen ett mikroprocessor system eller ett PC och windows baserat system.

SocratesSocrates är en vidare utveckling av Incomacs tidigare mycket användarvänliga styrsystem. Systemet kan styra upp till 32 torkar individuellt och användardatorn kan installeras upp till 1000 meter från torken.

Naturligtvis kan systemet styra frekvensomriktare till fläktmotorer och kopplas upp via modem eller internet för fjärrmanövrering.

Easy New

Easy new är det mikroprocessor styrda systemet som styr torken i de olika faserna för torkning, konditionering etc. Easy  new kan förses med frekvensomriktare för fläktmotorer och kan fjärrmanövreras.