Uppbyggnad

Torkens bärande fackverkskonstruktion  är uppbyggd av special designade  strängsprutade aluminiumprofiler. Detta medför en stabilare konstruktion och ett enklare montage. 

I och med panelernas utformning skapas väggar, tak och portar utan att köldbryggor förkommer. Panelerna kan antingen fås med mineralull eller med polyuretan som isolering

Uppbyggnad av kammartork

Fläktarna  är placerade i fläktvåningen ovanför virket.  Fläktbladen är utformade för reversibel drift och ger samma effekt i båda riktningarna. Normalt levereras fläktarna med ABB motorer  som är anpassade för  drift i  hög-temperatur och luftfuktighet.